Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

cocukdostu.org Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

(1) Giriş

Bu Sözleşme cocukdostu.org'a (bundan sonra cocukdostu olarak adlandırılacaktır) ait cocukdostu.org adlı web sitesinin (bundan sonra “Web Sitesi” olarak adlandırılacaktır) kullanım ve gizlilik koşullarını belirler; Web Sitesine üye olan herkes (bundan sonra “Üye” olarak adlandırılacaktır), üye olmakla bu koşulları tümüyle ve eksiksiz kabul etmiş olur. Bu koşullar Üye olmadığı halde aylık bültene abone olarak cocukdostu’na destek verenler için de geçerlidir. Bu Sözleşme koşullarını kabul etmeyenlerin Web Sitesini kullanmamaları gerekir.

Web Sitesini kullanmak için en az 18 yaşında olmak gerekir. Üye Web Sitesini kullanmakla ve bu sözleşme koşullarını kabul etmekle aynı zamanda en az 18 yaşında olduğunu da beyan etmiş olur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki konular hakkında ayrıntılı bilgi almak için Veri Politikası’na bakabilirsiniz.

 (2) Web Sitemizin Kullanma Lisansı

Aksi belirtilmedikçe Web Sitesi ve Web Sitesinde bulunan öğelerin fikri mülkiyet hakları cocukdostu’na aittir. Aşağıdaki koşullar çerçevesinde her türlü fikri mülkiyet hakkımız saklıdır.

Üye aşağıdaki sınırlamalar ve bu Sözleşmenin başka bölümlerinde yer alan koşullar hariç olmak üzere Web Sitesinden kişisel kullanımı için sayfaları veya başka içeriği görüntüleyebilir, sadece ön belleğe alma amaçlı indirebilir veya yazdırabilir.

Ancak üye:

(a) Web Sitesi içeriğini yeniden yayımlayamaz (bir başka web sitesinde yayımlama dâhil);

(b) Web Sitesinde yer alan içeriği kısmen veya tamamen satamaz, kiralayamaz veya üçüncü şahıslara devredemez;

(c) Web Sitesinde yer alan içeriği düzenleyemez veya değiştiremez.

(3) Yasak Kullanım Şekilleri

Üye Web Sitesini her hangi bir şekilde Web Sitesine zarar verecek, ona erişimi engelleyecek veya durduracak veya yasa dışı bir şekilde veya yasanın suç kabul ettiği eylem ve faaliyetler ile ilgili olarak kullanamaz.

Üye Web Sitesini herhangi bir bilgisayar virüsü, casus yazılımı veya bu cihazlara veya onların işletim sistemlerine veya bu cihazlarda barındırılan bilgilere zarar verecek herhangi bir içerik taşıyan herhangi bir malzemeyi kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, yollamak, kullanmak, yayımlamak veya dağıtmak için kullanamaz.

Üye cocukdostu’nun yazılı izni olmadıkça Web Sitesinde sistematik ve otomatik bilgi toplama işlemleri (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte scraping, data mining, data extraction ve data harvesting dahil) yapamaz.

Üye Web Sitesini cocukdostu’nun izin vermediği ticari duyuruları iletmek ve tanıtım yapmak için kullanamaz.

(4) Erişim Sınırlaması

Web Sitesinin belli alanlarına erişim sınırlıdır. cocukdostu kendi tasarrufuna bağlı olarak Web Sitesinin diğer alanlarına, hatta web sitemizin tamamına erişimi sınırlama hakkını saklı tutar.

Üyenin Web Sitesinin erişimi sınırlı alanlarına girebilmek için ürettiği kullanıcı adı ve şifrenin gizli tutması gerekmektedir.

Üyenin hesabının veya şifresinin yetkisiz bir şekilde kullanıldığını fark ettiğinde durumu derhal cocukdostu’na bildirmesi gerekmektedir.

Web Sitesinde Üyenin şifresini gizli tutamaması sonucu meydana gelecek işlemler ve faaliyetlerden ve bu durum sonucu oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur.

Üye bir başka kişinin kullanıcı adı ve şifresini, o kişinin açık yazılı izni olmadan web sitemize girmek için kullanamaz.

cocukdostu Üyenin kullanıcı adını ve şifresini her hangi bir zamanda Üyeye haber vermeden ve açıklama göndermeden iptal etme hakkına sahiptir.

(5) Kullanıcı İçeriği

Burada “kullanıcı içeriği” ile Üye tarafından Web Sitesine gönderilen her türlü malzeme (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte metinler, görseller, videolar, ses kayıtları) ifade edilmektedir.

Üye kullanıcı içeriğinin mevcut ve gelecekte kullanılabilecek tüm ortamlarda kullanım, yeniden üretim, adaptasyon, yayımlama, çevrime ve dağıtımı ile ilgili dünya çapında geçerli tüm haklarını geri dönüşsüz, paylaşılabilir olarak ücret talep etmeksizin cocukdostu’na devir eder.

Üye kullanıcı içeriğinin bu sözleşme koşullarına uygun olduğunu kabul ve beyan eder.

Üyenin kullanıcı içeriği yasa dışı olamaz ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edemez ve gerek siz, gerek biz gerekse de üçüncü bir şahıs aleyhine herhangi bir yasal sonuç doğurucu nitelikte olamaz.

Üye tarafından Web sitesine daha önce herhangi bir şikâyete, yasal işlem ve kovuşturmaya uğramış içerik konamaz.

cocukdostu Web Sitesinde barındırılan veya yayımlanan veya web sitemizde bulunan veya sunucularımıza yüklenen her türlü kullanıcı içeriğini değiştirmek veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(6) Sorumluluk Sınırı

cocukdostu Web Sitesinde yayımlanan bilgilerin bütünlük ve güncelliğini garanti etmediğimiz gibi web sitemizin her zaman erişilir olacağını ve sitenin güncel olarak tutulacağını da garanti etmez.

cocukdostu’nun geçerli yasaların izin verdiği sınırlar içinde Web Sitesinin ancak yeterli koşullarda tutmak dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

(7) Sorumsuzluğun Sınırları

Bu sözleşmede yer alan hiç bir madde cocukdostu’nun ve Üyenin aşağıdakiler ile ilgili sorumluluklarımızın ortadan kalkmasına neden olamaz:

(a) ihmal sonucu ölüm veya yaralanma; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan; (c) geçerli yasalarca suç sayılan her türlü faaliyet; (d) geçerli yasalarca ortadan kaldırılması mümkün olmayan sorumluluklar.

Bu bölümde veya bu Sözleşmenin diğer bölümlerinde ifade edilen sorumlulukların ortadan kalkması durumları: (a) bir önceki paragrafta çizilen çerçeveye göre değerlendirilir; (b) bu kullanım koşullarından doğan sorumlulukları veya bu sorumlulukların öznesi ile ilgili sözleşme sorumlulukları, ihmalden doğanlar dâhil tüm haksız fiiller ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan sorumlulukları düzenler.

cocukdostu makul sınırlar içinde denetimizi altında olmayan olaylar sonucu oluşacak zararlardan sorumlu değildir.

(8) Toplanan Bilgiler

Üyenin Web Sitesini ziyaret etmek için kullandığı cihaz, ziyaret ayrıntıları ve Web Sitesini kullanması hakkında bilgiler (bunlara IP adresi, coğrafi konum, kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi, Web Sitesine ulaşılan kaynak sayfa, ziyaret uzunluğu, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret sırasındaki gezinme sırası dâhildir), Web Sitesine kayıt olurken, haber bültenlerine abone olurken ve formları doldurken Üye tarafınızdan sağlanan tüm kişisel bilgiler toplanarak saklanabilir.

 (9) Çerezler 

Çerez, bir web sunucu tarafından bir web tarayıcıya gönderilerek tarayıcı tarafından saklanan ve bir belirleyici (bir dizi sayı veya harf) içeren bir dosyadır. Bu belirleyici, web tarayıcı tarafından o web sunucudan bir sayfa istendiğinde bu istek ile web sunucuya gönderilir. Böylece web sunucu web tarayıcının yaptığı işlemleri izleyebilir. Web Sitesi hem “oturum çerezleri” hem de “kalıcı çerezler” kullanabilir. Üye Web Sitesini kullanarak ve bu Sözleşme koşullarını kabul ederek, sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde çerezlerin kullanımını da kabul etmiş sayılır.

Oturum çerezleri oturum sona erdiğinde cihazdan silinir. Kalıcı çerezler ise silinene veya geçerlilik tarihleri sona erene kadar cihazda kalır. Üye tarayıcısının ayarlarını kullanarak çerezler ile ilgili tercihlerini yapabilir, çerezlerin cihazında saklanmasını engelleyebilir.

cocukdostu Web Sitesinin kullanımını izleyebilmek için Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların cihazlarında saklanan çerezleri kullanarak web sitemizin kullanımı hakkında istatiksel ve diğer bilgileri üretmektedir. Web Sitesi ile ilgili elde edilen bu bilgi kullanılarak Web Sitesinin kullanımı hakkında raporlar üretilmektedir. Google bu bilgileri kendi gizlilik politikasına uygun olarak saklamaktadır. Bu belgeye şu adresten ulaşabilirsiniz. http://www.google.com/privacypolicy.html.

 (10) Kişisel Bilgilerin Kullanılması

cocukdostu’na Web Sitesi üzerinden ulaşan kişisel bilgiler bu sözleşmede ve Web Sitesinin başka yerlerinde belirtilen amaçlar için kullanılır. Üyenin kişisel bilgileri; Web Sitesinin yönetimi, Web Sitesini kişiselleştirerek Üyenin gezinme deneyimini iyileştirmek, Web Sitesinde yer alan hizmetlerden Üyenin yararlanmasını sağlamak, Üyeye genel hizmet duyuruları göndermek, Üyenin almayı talep ettiği e-posta, bülten ve ilgi alanına girdiği düşünülen yeni ürün ve hizmetleri içeren iletileri göndermek (Üye bu e-postaları almaktan, kendilerinde belirtilen yöntemleri izleyerek vazgeçebilir), üçüncü kişiler ile herhangi bir Üyenin hiçbir kişisel bilgisini içermeyecek şekilde Web Sitesi ile ilgili istatistikleri paylaşmak, Web Sitesi ile ilgili Üye tarafınızdan veya Üye hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirebilmek, Web Sitesinin güvenli olarak kalabilmesi, kullanım kural ve koşullarına uygun olarak kullanıldığını denetlemek için (buraya Web Sitesinin sağladığı mesaj aracını kullanarak gönderilen kişisel mesajlar da dâhildir) için kullanılabilir.

Üye tarafından cocukdostu’na yayımlanmak ve paylaşılmak üzere verilen ve yayımlanarak paylaşılan bilgiler dışındaki her türlü bilgi bu politika çerçevesinde gizli tutulur.

(11) Bilgilerin Paylaşılması

Üyenin kişisel bilgilerini, ancak bu sözleşmede belirtilen amaçlar uygun olarak cocukdostu yetkilileri ve diğer üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz.

cocukdostu buna ek olarak Üyenin kişisel bilgilerini aşağıdaki koşullarda üçüncü şahıslar ile paylaşabilir: 

(a) kanunen paylaşmakta zorunlu olunan durumlarda;

(b) yürütülmekte olan veya yürütülecek hukuki işlemler için;

(c) kendi yasal haklarını korumak için.

cocukdostu bu sözleşmede belirtilen koşullar dışında Üyenin kişisel bilgilerini üçüncü şahıslar ile paylaşmaz. 

Web Sitesi üçüncü web sitelerine bağlantılar içermektedir. Biz üçüncü web sitelerinin bu sözleşme koşullarından cocukdostu sorumlu tutulamaz.

cocukdostu topladığı, sakladığı ve işlediği bilgiler, bu bilgileri bu sözleşmeye uygun olarak kullanabilmek için faaliyette bulunduğu herhangi bir ülkede barındırılabileceği gibi bu ülkeler arasında transfer de edilebilir. 

Buna ek olarak yayımlanmak ve paylaşılmak üzere Üye tarafından cocukdostu’na verilen kişisel bilgiler internette yayımlanacak ve tüm dünyadan erişilebilir olacaktır. cocukdostu bu bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanılmasından sorumlu değildir.

Üye kişisel bilgilerinin bu tür transferlere tabi olabileceğini kabul eder.

(12) Kişisel Bilgilerin Güvenliği

cocukdostu Üyenin kişisel bilgilerinin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve değiştirilmesini önlemek için makul her türlü teknik ve idari önlemi alır. 

Üyenin sağladığı tüm kişisel bilgiler cocukdostu tarafından güvenli (şifreleme ve güvenlik duvarı ile korunan) sunucularda barındırılır. 

İnternet üzerinden bilgi gönderiminin güvenli olmadığını ve bu bağlamda cocukdostu’nun de internet üzerinden gönderilen bilgilerin güvenliğini sağlayamayacağını Üye kabul eder. 

Web Sitesine girişte kullandığı kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerin güvenliğinden Üye sorumludur. cocukdostu, Web Sitesine giriş dışında Üyeye şifresini hiçbir şekilde sormaz.

(13) Tazminat

Üye bu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi sonucu cocukdostu’nun uğrayacağı her türlü zararı, ziyanı, bundan doğan maliyetleri ve giderleri tazmin eder.

 (14) Sözleşme Hükümlerinin İhlali

Üye tarafından sözleşme hükümlerinin ihlali halinde cocukdostu bu sözleşme hükümlerinden doğan diğer hakları saklı kalmak koşulu ile Üyenin hesabını askıya alma, Üyenin Web Sitesine erişimini engellemek, üyenin IP adresi ile herhangi bir bilgisayarın Web Sitesine erişiminin bloke edilmesi, Üyenin internet hizmet sağlayıcısından üyenin Web Sitesine erişiminin bloke edilmesini talep edilmesi de dahil her türlü önlemi alma ve Üye aleyhinde yasal işlemde bulunma hakkına sahiptir.

(15) Sözleşme Değişiklikleri

cocukdostu bu sözleşmeyi zaman zaman güncelleyebilir ve yeni sürümünü web sitemizin ilgili bölümüne koyabilir. Üye bu bölümü ziyaret ederek Sözleşme değişikliklerini izleyebilir. 

Ayrıca Üyeye Sözleşme değişiklikleri e-posta ile de bildirilebilir. 

 (16) Sözleşme Bütünlüğü

13üncü Maddenin ilk paragrafının amir hükmü saklı kalmak kaydıyla bu sözleşme cocukdostu ile Üye arasındaki Web Sitesinin kullanımı ile ilgili tüm ilişkileri düzenler ve daha önceki tüm sözleşmelerin yerini alır.

(17) İhtilaf

Bu sözleşme ile ilgili doğacak ihtilaflar için İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

(18) İletişim

Üye, kişisel bilgilerinin saklanması veya bu sözleşmesi ile ilgili sorularını 2018@cocukdostu.org adresine bir e-posta ile gönderebilir.